12 Şubat 2008 Salı

Pof. Dr. Nevzat Gözaydın Bibliyografyası


Gözaydın 1938 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul
ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun
olduktan sonra, 1958 yılında A. Ü. Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümüne başladı. Mezun olunca Alanya Li-
sesinde 8 ay edebiyat öğretmeni olarak görev
yaptı. 1964’te Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından üniversite öğretim elemanı yetiştir-
mek üzere yurtdışına Almanya’ya gönderildi.
Mainz Üniversitesinde doktora öğrenimini
tamamladı. Prof. Dr. Johannes Benzing yö-
netiminde “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde
Sivas Elbistan Gezisinin Folklorik İnceleme-
si” isimli Almanca doktora tezini bitirerek
Türkiye’ye döndü. Ankara İktisadî ve Ticari
İlimler Akademisi’ne bağlı olan Gazetecilik ve
Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda Dr. Asis-
tan olarak göreve başlayarak, 1986’ya kadar,
Folklor ve Halk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı,
Türk Dili gibi dersler verdi. 1976-80 yıları
arasında Fırat Üniversitesinde halk edebi-
yatı ve folklor dersleri verdi. 1987 yılında
Doçentlik unvanını alarak, DTCF, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Anabilim
Dalı’ndaki görevine başladı. Aynı fakültede
1993 yılındaTürkiye’deki ilk bağımsız Halkbi-
limi Bölümünü kurdu ve Bölüm Başkanlığına
getirildi. 2003 yılında bu görevinden ayrıla-
rak, 2005 yılında emekli oldu. 1983’ten beri
TDK’da sözlük, yazım kılavuzu, çeviri eserle-
rin yayımlanması ile ilgili çeşitli komisyon-
larda görev yapmakta. Gözaydın'ın tam bir bib-
liyografyası için şuraya bakın.

Hiç yorum yok: